NRCR Your Location: Home  > Contact
Contact info
Address: Houxue Building, Jiangning Campus of Hohai University, No.8, Fochengxi Road, Nanjing, PRC Zip Code: 211100
Phone: +86-25-83786503 Fax: +86-25-83718914
E-mail: nrcr@hhu.edu.cn